Heerlijke euforie
wil melker
20-12-2015 06:20
Kritiek gewenst

© wil melker


Reacties
(20-12-2015 05:20) wil melker

heerlijke euforie


ik heb in een zon gekeken
zag schaduwen en handen bewegen
in een feilloze regie van de geest

sloot langzaam mijn ogen
zij maskeerden hun woorden
met steriel latijn en vitaal gaas

zij roesden mijn emoties
naar een vrolijker niveau
kende de valkuil die daarin school

wist dat ik ooit weer zou landen
misschien vloekend en tierend
maar altijd in lieve en warme handen

wilde later niet ontwaken
in heerlijke euforie nog verder slapen
helaas bleken de engelen op

toen zuster truus mij efficiënt en
uiterst snel deed wakker worden
door haar lach met de grote oren


wil melker
20/12/2015
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(21-12-2015 04:09) wil melker

het shot is hot


handen zijn geopend
palmen naar boven
hulpbehoevend de ogen

een vragend gezicht
richt zich naar het
licht van de camera’s

het shot is hot
gaat de wereld door
voor tal van goede doelen

giften worden afgeroomd
de strijkstok is al
vijftien keer gekloond

winsten opgestreken
het promoteam zal verder gaan
zelfhulp blijft altijd bestaan


wil melker
21/12/2015
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(22-12-2015 05:05) wil melker

op het eerste gezicht


jij bloeide ooit
in woordenschat
de mooiste bloemenpracht

schilderde poëzie
met de fijnste penselen
en kleuren uit je hart

toch ben je terug gegaan
het echte grote werk
trok je artistiek niet aan

jij stileert
eenvoud en precisie
in een stillevende positie

raakt met
een enkel woord
het groot orkest en koor

waarbij zinnen hun
warme harmonie zingen
in lyrische strofes

die de wereld veroveren
in een hemels gedicht met een
goddelijke lach op het eerste gezichtwil melker
22/12/2015
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(23-12-2015 04:44) wil melker

een stralend kind


de boom
een groene waas
met rode schittering

een stal in mos
wat beesten en
de grote donkere os

jozef en maria rond
een stralend kind dat in
eenvoud zijn geboorte vindt

die herinneringen
uit het kerkelijk erfgoed
warmen nog altijd mijn bloed

met zang en gebed
heiligen langs hoge pilaren
die sfeer is niet te evenaren

helaas is de kerstman
verschenen zijn geven mist
het mystiek spirituele


wil melker
23/12/2015
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(24-12-2015 04:56) wil melker

in de schepping verborgen


ik heb
de lach gezien
die in de schepping
verborgen was

op het meest
intieme moment
dat geboorte
een eigen leven gaf

de bezieling
van schoonheid
die in het
goddelijke deelt

de wereld betreedt
letters zal schrijven
op blanco papier
over zijn leven hier


wil melker
24/12/2015
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(25-12-2015 05:50) wil melker

kapot plastic blauw


juist op deze dag
waar alles schittert
zweeft en danst
lijk ik verdwaald
zie vreemde gezichten
uit een onbekend land

exotische talen
stemmen die twisten
wantrouwende ogen
half gesloten in kou
en striemende regen
met kapot plastic blauw

ze schuifelen colonne
vloeken verdomme
kinderen glijden uit
jengelen luid van
honger en dorst in
de vieze nattigheid

ze kijken mij aan
met wanhopige blikken
vol desillusie en argwaan
ben ik dan de herder
uit de stal met de kribbe
ja en ik laat ze niet gaan


wil melker
25/12/2015
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(26-12-2015 05:21) wil melker

van dood hout


ik zag takken breken
wist ze van dood hout
vluchtend voor de wind
die ze jaren wiegde
in het groen als kind

nog weerspanden zij
al buitelend zijn kracht
caprioolden op de vlagen
maar grondden roemloos
tussen het gevallen blad

waar klein grut
zijn onzichtbare bestaan
krioelde in het donker van
de nacht en volle maan
om blad en takken af te breken
tot elementen voor nieuw leven


wil melker
26/12/2015
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(27-12-2015 04:26) wil melker

vleugjes kerst


ik zie de ster
in glans afnemen
streek voor streek

een kleine felle
schittering nog in
driekoningenweek

de stal is tochtig
vervallen en uit zicht
na het warme hemels licht

passanten zijn geteld
weer terug op weg
naar eigen huis en stek

van bethlehem naar
het verre nazareth
waar leven zich weer zet

nog ademt het decor
wat liefdevolle vleugjes kerst
maar de kerstboom is al weggezet


wil melker
27/12/2015
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(28-12-2015 04:03) wil melker

weinig mystiek


ons rest nog
maar weinig mystiek
door rationele repliek

ook de magie wordt
in het logisch circuit
stevig te kijk gezet

wij zijn verworden tot
automaten die zogenaamd
iets zinnigs uitbraken

geloof hoop en liefde
zijn niet te vatten omdat
zij nooit in structuren passen

godzijdank zijn er nog
dromen waarin sprookjes sagen
en legenden tot ons kunnen komen

schijnt toeval en verbazing
dwars door de dubbele beglazing
van onze geïsoleerde geest


wil melker
28/12/2015
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(29-12-2015 04:32) wil melker

uit donkere plooien


ik heb
het bos ontkleed
zijn bladerjassen uitgedaan

alle spinrag
is verdwenen
naakt komt het voor mij staan

ongenadig hakt het licht
de laatste spaanders
uit donkere plooien

verwaait wind
lichte varens en de
stilte van het beschutte ven

de open plek
is kaal bij volle maan
wat heksenhout is blijven staan

troosteloos steken
stammen hoog in de lucht
ook hier is de mystiek gevlucht


wil melker
29/12/2015
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(30-12-2015 04:35) wil melker

je stralende gezicht


er is geen balans op te maken
niets houdt elkaar in evenwicht
de enige activa die ik bezit
ben jij met je stralende gezicht

uit de prilheid van lente groende
jij zomer en bloeide beeldschoon
kleurrijk oogde herfst in rijpende oogst
voor koude dagen die om feesten vragen

ik heb ooit je hand gepakt
toen ik onomkeerbare liefde zag
het laatste voornemen dat ik toen nog had
was je liefhebben met heel mijn kleine hart

dat is gebleven als doel om voor te leven
ook in onthutsende momenten waarin
geven voor even op proef werd gesteld
gezondheid en geluk is het enige dat nu nog telt


wil melker
30/12/2015
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(31-12-2015 04:55) wil melker

een aangereikte hand


een jaar
vol transparantie
maar de laatste
scherven glas
braken zonder kleur
de ooit geroemde
schoonheid af

wij zijn gewond
kelen gesneden
uit naam van
religieuze beden
barbarisme vierde
hoogtij en terreur
kwam plotseling nabij

maar open ogen
vragen mededogen
een plaats om weer
te leven zonder angst
jezelf met hart en
ziel te kunnen geven
in een aangereikte hand


wil melker
31/12/2015
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(01-01-2016 07:43) wil melker

uit hectische uren


langzaam ebde
herrie weg
uit hectische uren

lichtte zee op
onder een halve maan
lieten golven agressie gaan

alleen op het strand
het nieuwe jaar nog
koesterend in mijn hand

pas toen
schelpen knersten
bij de kadewand

ik stilte vond
zittend op zand
ontsloot ik de tijd

zag je stralende lach
de twinkeling in ogen
wist dat jij aan mij dacht


wil melker
01/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(02-01-2016 03:44) wil melker

hun nevelig verhaal


waar mist sliert
flarden geluidloos
hun nevelig verhaal
verkondigen druipen
woorden langs het raam

somberheid verdicht
het minimale zicht
waarin licht verstrooid
wordt en alleen bewegen
nog signalen geeft

alsof leven
zich afspeelt in
een ongeziene vorm
van bestaan dat zijn
zinnen verloren heeft

strak trekt angst
klemmen op de borst
omdat de chaos stijgt en
diepe eenzaamheid naar
psychotische suïcide neigt


wil melker
02/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(03-01-2016 05:44) wil melker

gebladerd met wat rijp


ik heb
de winterbloemen
op zien komen

zij bloeien
in het kristallijn
van sneeuw en ijs

breekbaar op
hun transparante stelen
gebladerd met wat rijp

contrasteren
met oplichtend wit
de laatste herfsttinten

tot de bloemenzee
zich spreidt en verder
golft voorbij de horizon

waar komend grijs
gewijde stilte brengt
die hoort bij deze wintertijd


wil melker
03/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(04-01-2016 03:58) wil melker

echte schoonheid


het lijkt een gave
om strijdbijlen
niet te begraven

maar ze als eerste steen
te werpen zodat jij je gelijk
als waarheid kunt erven

juist in schikken wordt
een compromis naar eenheid
geleid en is consensus bereikt

ik lach als de cd voor
de duizendste keer wordt gespeeld
met het refrein dat overleven heet


wil melker
04/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(05-01-2016 03:39) wil melker

vallend licht


merkwaardig toch
hoe mensen zich gedragen
als zij zomaar stenen rapen

vergelijken vormen
grote en structuren in een
bijzonder diepgaand turen

verbazen zich om lijnen
die een onnavolgbaar
patroon laten verschijnen

zij zijn vergeten
dat de steen hen wenkte om
aandacht aan hem te schenken

hij focust al van verre
met kleur en vallend licht de blik
van ogen in een speurend gezicht


wil melker
05/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(06-01-2016 04:41) wil melker

je bladerde bleek


het was al
een klein wonder
dat jij groeide

zag hoe je steel
zich kromde in een
voortdurend verwonden

je bladerde bleek
op een plaats uit de zon
zonder koesterend licht

bijna niemand wist
hoe eenzaam je oogde
in het mat witte gezicht

toch knopte je
na doorgestane ellende
bloeide plotseling voluit

met warme kleuren die
vol tederheid spraken over
je leven dat even de hemel raakte


wil melker
06/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(07-01-2016 03:46) wil melker

synchroon gelegd


ik dacht in geven
voor haar een
schitterend mozaïek te weven

het felgekleurde glas
in speelse lijnen waardoor
een vrolijke zon kon schijnen

verschillend in formaat
maar toch synchroon gelegd
als onze liefde die alles zegt

heb me gesneden aan tal
van scherpe kantjes en de
moeilijkste passages vermeden

schoonheid is allengs
in het geding geraakt ik heb
het kunstwerk maar niet afgemaakt

de praktijk bleek veel
weerbarstiger dan mijn gedachten
zonlicht zal nog even moeten wachten


wil melker
07/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(08-01-2016 04:17) wil melker

het voor oordelende haten


er is iets
vreselijk fout gegaan
in onze maatschappij

bewust kapot gemaakt
waarvan wij nu de
brokken moeten rapen

vertrouwen heeft
snel plaats gemaakt voor
negeren en geen ruimte laten

in kijken naar elkaar
zonder te praten begint
al het voor oordelende haten

zeker waar geweld
het licht getinte geldt
van grote groepen anoniemen


wil melker
08/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(09-01-2016 05:07) wil melker

weer klinkt het lied


hun woorden
bevroren tot ijs
door een gure
wind gedragen
tochtten zij kilte
door het paradijs

waar tropische
emoties bruisten
felle blikken
huisden in het
smeulend vuur
van omfloerste ogen

stilte brak
de eerste schrik
paniek vluchtte in
chaotische taferelen
zij drongen met velen
naar te weinig lucht

hun vlucht
is gevangen
in lange gangen
van de witte dood
weer klinkt het lied
alleen zij zijn er niet


wil melker
09/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(10-01-2016 05:11) wil melker

stille weemoed


ik wist
dat de kou
weer zou komen

zag de ganzen
op hun vlucht
in je ogen dromen

met stille weemoed
vlogen wij mee naar
het zuiden langs de zee

je was iets kwijt
lachte in berusting
ik voelde vage spijt

de wereld was
intens verlokkelijk
met opgefokte haast

wij werden opgeslokt
alleen in de vakanties
was rust altijd de baas


wil melker
10/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(11-01-2016 04:46) wil melker

nog is het ijs te dun


er speelt winter
in bevroren takken
die wit besneeuwd
naar de hemel reiken

je lach wolkt
in de heldere lucht
stralend jagen blauwe kijkers
sombere gedachten op de vlucht

nog is het ijs te dun
om jouw bestaan te dragen
ik ken je angsten die om
hulp en bescherming vragen

jij danst door de dagen
met de constante pijn
van er plotseling niet meer
kunnen of te mogen zijn

maar licht van zon en sneeuw
zijn de schaduwen te veel
laten jou voor even weer
intens genieten van het leven


wil melker
11/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(12-01-2016 03:46) wil melker

zijn testament


er was geen ziekbed
enkel de dood die hij nog had
hij wist het graf met de
narcisten die hij een spiegel gaf

zijn testament
verpakt in maanden zwijgen
maskeert zijn voortdurend
hijgen in de sobere melodie

waarin woorden
eindelijk hun diepte krijgen
op de laatste tonen van een
leven vol futuristische dromen

hij heeft gebroken met
alle standaard spoken uit een
tijd die hunkerde naar vernieuwend zijn
nu alleen op pad zonder existentiële pijn


wil melker
12/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(13-01-2016 04:08) wil melker

toch zijn er rafels


ik streepte zwevend
weg in straffend raken
wist van mythische figuren
bouwstenen te maken
voor mijn komend rijk
gegrondvest op de rede

geen dwaze luchtkastelen
versierselen en ornamenten
maar transparante treden
op de ladder naar omhoog
zonder losbandigheden aan
het einde van de regenboog

toch zijn er rafels
in de krochten beneden
diep in verborgen stegen
krioelt het passionele leven
door veel roze en fel rood
sterielheid is al levend dood


wil melker
13/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(14-01-2016 04:45) wil melker

verstrooit het licht


je bent van glas
dat in zijn matheid nog
maar vage beelden lacht

waar het bewegen
nog slechts een schaduw
is van het echte leven

je krachtige lijnen
zijn broos en breekbaar
door de tijd geraakt

het kristal transparante
heeft na vele jaren zijn
vitale flonkering gestaakt

nog ben je niet gebroken
maar in de warme middagzon
verstrooit het licht je ouderdom


wil melker
14/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(15-01-2016 04:34) wil melker

zij schaduwen schoonheid


ik ken de pennen
die vals schrijven
in gif gedrenkt zie je
hoe letters en krullen
hun kwade genius onthullen

zij schaduwen schoonheid
breken met lompheid
het speelse in zinnen
die in hun optie nooit
als kunst kunnen beginnen

toch zijn zij welkom
met hun pennenvruchten
die nu nog zuchten
onder de winterse kou
acceptatie is lente kom gauw

wil melker
15/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(16-01-2016 05:06) wil melker

in verleidelijkheid


ik stapelde dossiers van
alle boeken en papieren die ik in
mijn leven gelezen en geschreven heb

verbazing en verwondering waren
de lijn die het zoeken eerst bepaalde
daarna kon ik mijn doelen zelf verhalen

door die bezigheden ben ik verdwaald
heb ik in het echte leven totaal gefaald
tot ik jou begroette in terloops ontmoeten

jij bent geen dromerij
lach en ogen openen bloeiend lente
je lijf geurt zomer in verleidelijkheid

nog mag en kan ik oogsten
terwijl dossiers hun herfst verdrogen
en wij in wintertij eindeloos gelukkig zijn


wil melker
16/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(17-01-2016 06:52) wil melker

de steen van rosette


het waren geen vingers
die schreven maar
tekens die leefden

gebeiteld in steen
spraken zij over jaren
verhaalden intens het bestaan

in komen en gaan
van mensen en machten
voorspoed en rampzalige krachten

eeuwen hebben zij getrotseerd
om hun historie kenbaar te maken
maar de taal was het spreken verleerd

tot de steen van rosette
het schrift openbaarde en zij
hun boodschap konden verklaren


wil melker
17/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(18-01-2016 04:15) wil melker

liefde was de enige prijs


ik schreef grijs
aan een zwarte hemel
die devotie droop langs
een kierend firmament
waar gebeden tochtten

weg was mijn hoop
op enig erbarmen
het vluchtig bestaan
had enkel mijn euforie
zonder hart langs zien gaan

was alles kwijt
in afronden naar boven
omdat velen geloven
in directe vergeving
zonder vergelding van hel

mijn grijs kreeg
het witte gezicht van
dodelijk blauw door kou
liefde was de enige prijs
voor een hemel op aarde


wil melker
18/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(19-01-2016 04:35) wil melker

voor voeten die dansen


zacht is het gras
voor voeten die dansen
voorzichtig bloemen ontwijken
om hun kleurig hart te bekijken

wind vlaagt muziek
fluistert woorden uit
een eeuwenoud lied op
een nooit te vergeten melodie

jij bent geen ballerina
maar een natuurdanseres
die in gebaar lach en ogen
met haar ziel de wereld verovert


wil melker
19/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(20-01-2016 03:58) wil melker

je ogen spraken


je fronste
meer rimpels
dan voorheen
wist dat de dood
je onderhuids raakte
maar je ging niet
met hem mee

wij begrepen
dat jij het niet lang
meer zou maken
je bleef praten
tot je stem als
waterval vertraagde
en je ogen spraken

later pakte jij
de handen in
een woordloos
samen zijn
een bedankje
voor het delen
van de ergste pijn

wij zagen
in het afscheid
nog een lieve lach
wisten dat
jij zielsveel
om ons gaf
tot je bent gegaan

wij bleven staan
in de leegte
van het ogenblik
week het licht
uit open ogen
maar jouw gezicht
heeft onze naam


wil melker
20/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(21-01-2016 03:49) wil melker

open eindes


het waren slechts beelden
die met elkaar speelden
als in een vluchtige klucht

tekens uit oude geschriften
met eigen haken en ogen
die zich niet wilden schikken

mijn orde was chaos
toch vormden zich woorden
alsof zij elkaar beter hoorden

samenwonend in zinnen
was het een moeizaam beginnen
maar zij voltooiden toch hun verhaal

vol transparant perspectief
creëerden zij open eindes
daarin hadden zij elkaar innig lief


wil melker
21/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(22-01-2016 04:32) wil melker

onzichtbaar in ver


het was een dag waarop
bloemen sneeuw bloeiden
mist de aarde verschroeide
met zijn intense waterkou

jij onzichtbaar in ver
fris stappend de verborgen
gladheid trotserend om
lachend je werk te doen

met een warm gevoel
voor jouw mensen die
met ogen vol eigen wensen
plezierig bezig wilden zijn

je ogen deelden uit
lieten handen wapperen
je stem corrigeerde soms
het te enthousiaste geluid

uren die geluk brachten
op onverwachte momenten
door lieve oogcontacten
op een dag naar jouw hart


wil melker
22/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(23-01-2016 04:34) wil melker

licht bewolkt


ik heb alle zonnen
aan jouw hemel
zien schijnen

waar ze ook
plotseling verdwijnen
in een opkomende bui

nog lach je
maar de eerste
schaduw is verschenen

licht bewolkt
is je blik in een nog
onvoorspelbaar gezicht

dat nu langzaam
donkert in een
stemming van afwezig zijn

versluierd voelen wij
de levenspijn
steeds nader komen

wanneer mogen wij
gelukkig zijn in het hier en nu
en niet alleen in onze dromen


wil melker
23/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(24-01-2016 04:42) wil melker

het isolement


ik zie het laatste ijs
van de ruiten glijden
een groot stuk
wilde nog even betijen
de dooi was onherroepelijk

waar vorst ons het
uitzicht ontnomen had
schoonde de zon
het geblokkeerde contact
met alles van buiten

natuurlijk was het
binnen warm en knus
maar het isolement kwam
door de vroeg intredende
lente heel snel aan zijn end


wil melker
24/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(25-01-2016 04:53) wil melker

je bent zo stil


ik droom je
maar je bent zo stil
trek aan de draadjes
van de werkelijkheid
maar die doen niet
wat ik graag wil

natuurlijk
spreken ogen
en lacht je mond
hoor ik hoe je stem
in een warme echo
bij mij binnen komt

ik reik naar jou
maar voel je niet
de haartjes op je huid
spelen met de wind
waar mijn zachte strelen
geen enkele reactie vindt

jij bent
met mij verbonden
in droom en werkelijkheid
maar het lijkt alsof jij
aan de touwtjes trekt en ik
als marionet met dromen vrij


wil melker
25/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(26-01-2016 03:43) wil melker

mijn schilderij is blond


ik heb vanmiddag
in streken
het voorjaar opgezet

nog niet
met groot penseel
en felle kleuren

maar het pril van
eerst verschijnen op het
lichte wit van sneeuw gelegd

zon wist met
zijn koesterende warmte
al wat diepte in te stralen

mijn schilderij is
blond van wind en zon
in lentes eerste levensverhalen


wil melker
26/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(27-01-2016 04:38) wil melker

zonder enig woord


er werd gewuifd
met uitgestoken hand
in een breed lachend gebaar

je losse haar
verwaaide blond
in wind en lentezon

ogen die verrast
ineens de mijne vinden
uitbundigheid in lichaamstaal

we kwamen samen
in een zinderend omhelzen
zonder enig woord

pas later verhaalde
jij je leven dat voor
even spoorloos was

ik wist nog van
de lege flessen wijn
het te vaak gebroken glas

maar je blik is helder
jij bent weer zelfbewust
vol trots heb ik je terug gekust


wil melker
27/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(28-01-2016 04:08) wil melker

magisch realisme


ik zie de imposante rij
het lijkt magisch realisme
maar de bomen ruisen blij

waar in een verre horizon
licht en nevels schoonheid figureren
leren witte wieven hun theater in het bos

zoals elven feeën en kabouters
dansen op het maanverlichte mos en
kobolden smeden in hun grotten verder op

nooit is de mens alleen er leeft
in veel dimensies van alles om hem heen
ooit zullen zij uit dromen tot ons komen


wil melker
28/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(29-01-2016 04:55) wil melker

tot jij brak


ik las
de gedachten
in haar ogen

sluimerende
klachten in een
mild gedogen

de kleine trek
die dieper werd
in haar gezicht

een schaduw
vaak weggewuifd
door zon en licht

maar zorgen
drukten met
steeds meer gewicht

tot jij brak
je spullen pakte
en mij de sleutel gaf

woorden konden
de stilte niet meer helen
wat wij al die jaren deelden


wil melker
29/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(30-01-2016 03:43) wil melker

een stukje hemel


je mailtjes zijn lief
maar een brief
is heel bijzonder

met in jouw schrift
mijn naam en adres
gewoon als gift

je hebt het papier
keurig gevouwen vol
vertrouwen in de enveloppe

ik weet hoe jij
de brieven plakt met het
puntje van je tong mijn schat

uit woorden kan ik je lezen
maar in letters en krullen
voel ik je echte leven

onzichtbaar heb jij
het papier zachtjes gekust
ik proef liefde en warme lust

heb ze allemaal bewaard
de bloemen van jouw bestaan
zij zijn een stukje hemel hier op aard


wil melker
30/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(31-01-2016 05:20) wil melker

het brakke water


ik heb tal van
omzwervingen gedaan
ben in woestenijen langs
peilloze afgronden gegaan

het goede pad betreden
maar later weer afgegleden
naar diepe duisternis waar
zelfs schaduw nog gevaarlijk is

heb het land bezeild
steile rotsen beklommen
een zekering gemist in het
gaan naar de verdoemenis

alleen het brakke water
heeft mij rust gegeven
in die kraamkamer van god
leerde ik het scheiden van leven


wil melker
31/01/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(01-02-2016 04:02) wil melker

nog spiegel ik


ik heb geen
schaduw meer
om mee te praten
als sparringpartner
te vechten tegen tijd

nog spiegel ik
maar schrik
als ik zie wat er
nog over is van de
jeugdige vitaliteit

jij was altijd
mijn beste vriend
als ik ooit op de
voorgrond trad bleef
bescheiden jij bij af

in licht en donker
hebben wij gedold
de rollen omgedraaid
als ik voor even in
schaduw wilde leven

wij zijn naar elkaar
gegroeid in de strijd
voor ons bestaan
nu voor altijd samen
voordat we gaan


wil melker
01/02/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(02-02-2016 04:17) wil melker

een verlegen kus


ik zie
nog altijd
het kind

dat zich in
jouw gebaren
even laat zien

een tikje ondeugd
de plotse draai
een lieve aai

juist in jouw
ontspannenheid
pakt het zijn kans

doen lach en
vrolijke ogen
hun zwierige dans

het stapje terug
doe je bewust
met een verlegen kus


wil melker
02/02/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(03-02-2016 04:12) wil melker

de zijden draad


zou dan toch alle
hoop vervlogen zijn door
lijden in ongemak en pijn

ondanks
alle beden en smeken
voor een totaal genezen

nog recht je
standvastig fier de rug
kijkt optimistisch terug

maar feiten
liegen niet in stemmen
die de waarheid kleuren

niemand weet wat
er morgen gaat gebeuren
na positieve samenspraak

de zijden draad
van jouw bestaan
hoe lang hangt daar nog aan


wil melker
03/02/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(04-02-2016 04:00) wil melker
een alter ego


mag ik
naast je staan
mijn vleugel
om je slaan

je even warmen
zonder armen
om de wereld te bekijken
in samen vergelijken

ik kom niet
van zo hoog geen
regenboog of hemel
gewoon een alter ego

een klankbord
waar je tegen praat
als het soms moeilijk is
of alles minder gaat

ik groet je in de
dingen die je ziet
bloemen en de zon
kijk maar eens achterom

woon in je gedachten
waar we lachen om de
gekke dingen die er zijn
samen delen we ook pijn

zo af en toe
wil ik je even bij me
dan spiegelen we
en worden samen blijer


wil melker
04/02/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(05-02-2016 03:49) wil melker

het oude nest


ik heb
geen vogel
meer in de hand

ze zijn vertrokken
laagvliegend
over het land

natuurlijk
heb ik ze geleerd
zich weg te scheren

pas na een
puberaal proberen
begonnen zij dat te leren

toch zie ik ze
graag cirkelen
boven het oude nest

maar het
te vaak landen
geeft soms wat stress

uitgevlogen naar
eigen huis en haard is voor
hen en ons een felicitatie waard


wil melker
05/02/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(06-02-2016 04:11) wil melker
het vele klatergoud
(ode aan Elze)


ik heb je gereedschappen gezien
de werktuigen waarmee jij
je bijzondere constructies maakt

waar drie dimensionaal de basis is
maar logica de grondslagen mist
om je in oordeel te gaan volgen

jij schroeft moeiteloos zonder draad
toch sluiten moeren de wegen die jij gaat
in de jou passende verbindingen

geeft staal geheugen mee
om de zee duurzaam te klieven
verovert draagkracht om te kunnen vliegen

spreidt knoesten in het eeuwenoude hout
om hun verhalen bloot te leggen
luistert minzaam naar het vele klatergoud

genereert dimensies die raken aan eeuwigheid
verbindt werelden met emoties uit een
reeds lang verleden en al voltooide tijd

jij geeft ons met een joyeus gebaar
een werkelijkheid die nog in schepping is
waarin het gedicht als poëzie al hemels gist


wil melker
06/02/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(07-02-2016 04:36) wil melker

resoneert een droom


ik heb gisteren
muziek laten schallen
de loftrompet gestoken voor hem

maar natuurlijk is
de melodie van ons allen
de instrumenten zijn gekend

jouw rol in het orkest
lijkt niet zo groot
toch weet jij iedere noot

gespannen sta je klaar
volgt mijn klein gebaar
in opmaat gaan we samen

jij sluit het stuk
met een schitterende toon
de triangel resoneert een droom


wil melker
07/02/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(08-02-2016 04:23) wil melker

wakkerend geweld


ik zag
in de spiegel
van je ogen

het gladde
verdwijnen en
golfjes verschijnen

nog kreeg ik
de wind niet
pal van voren

maar in het
wakkerend geweld
werd storm geboren

wij deden water
in de krachtige wijn
hebben de golven bezworen

geen zee gaat ons
te hoog maar ruzie
kan ons niet meer bekoren


wil melker
08/02/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(09-02-2016 04:40) wil melker

woordloos gesprek


ik ben bang
voor de stilte
die toekijkt bij ons
woordloos gesprek

oordeelt over
mimiek en gebaar
argumenten weegt
in licht of te zwaar

ooit was er de
hand die reikte en
een verlossende blik
op beider gezicht

maar er is
enkel ruis en
venijnig gesis op de
golflengte van stemmen

die geen enkele
overeenkomst kan
brengen over de tweespalt
die stilte snijdt tussen ons


wil melker
09/02/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(10-02-2016 03:51) wil melker

een schitterend relikwie


ik heb altijd met
gretigheid gereikt
naar ultieme schoonheid

vond ontroering
en extase in de
mooiste muziek

zag de ziel
van een schilder in
een schitterend relikwie

verdwaalde in de
paradijselijke rankheid
van een beeldengroep

maar schrok ontzettend
van oceanen vol met
niet afbreekbare troep

kan schoonheid nog bestaan
als wij de zon boven dit
verschrikkelijk inferno op laten gaan


wil melker
10/02/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(11-02-2016 04:33) wil melker

in ontspannen zijn


ik ben alleen
heb de wereld
buiten gesloten

warm sla ik
de stilte
om me heen

nog jagen
vragen op
een antwoord

maar de puzzel
van vandaag
wordt traag

ik hoor mijn hart
voel het bloed
in bewegen

eindelijk kom ik
in ontspannen zijn
mezelf weer tegen


wil melker
11/02/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(12-02-2016 04:23) wil melker

jij helderde zon


boven het luchtige
wisselen van woorden
en stemmen uit
hoorde ik ineens
een herkenbaar geluid

het lichte trippelen
van hakken
alsof de lente
pril en voorzichtig
binnen kwam stappen

jij helderde zon
zwaaide heel even
waarin blikken kruisten
en jouw ogen de kou voelden
die nog in mijn winter huisde


wil melker
12/02/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(13-02-2016 04:06) wil melker

ergens lacht een kind


soms speelt
de tijd met
stemming en licht

verandert
het zicht op
pleinen en straten

die andere
kleuren op deuren
en ramen dragen

haast heeft
in traagheid nog
geen plaats gekregen

het groen
rust zonder wind
ergens lacht een kind

stukjes decor
uit het toneel
van mijn jeugd

die vaak mijn
dagen bewonen
in plotseling overkomen


wil melker
13/02/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(14-02-2016 05:33) wil melker

het gebed in je handen


ik heb je
vingers gevouwen
met het gebed
in je handen nog
warm van vertrouwen

wij kenden
je diepste verlangen
naar liefde en rust
na een emotievol leven
waarin jij alles hebt gegeven

je ogen
zijn niet gebroken
je bent mee gegaan
met je ziel na afscheid
van ieder waarvan jij hield

je bewaarde je lach
als het laatste dat
jij ons persoonlijk gaf
bijna opgewekt en blij
ging jij ons in stilte voorbij


wil melker
14/02/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(15-02-2016 03:58) wil melker

appel en slang


wij hebben liefde
zien bloeien in
lente en zomers geluk

bij het oogsten
in speelse hoogmoed
verboden vruchten geplukt

het was paradijselijk
met de appel en slang
zij maakten ons niet bang

onaantastbaar in samen
voelden wij ons vrij
hadden lak aan ja nee en amen

het herfstte in pressie
stormde heftig in spel
de tegenwind maakte ons fel

wij zijn gebroken
winterden desperaat maar
de lente komt niet te laat


wil melker
15/02/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(16-02-2016 04:29) wil melker

de stilte van je gezicht


ooit hebben we
alle talen gesproken
waren lichaam en
geest samen in wij

geluidsmodulatie
heeft dat doorbroken
de stem overheerst
alle communicatie

tot liefde wil spreken
en wij onze talenten
aan moeten breken om
te laten zien wat dat is

mimiek en gebaar
de hand met zijn
strelende vingers
zacht door je haar

zo sprankelt woordloos
licht in je heldere ogen
als ik de stilte van je
gezicht sprakeloos kus


wil melker
16/02/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(17-02-2016 04:10) wil melker

als je ogen donkeren


jij bent ondeugend
nog niet afgevlakt
maar heerlijk transparant

laat mij
vol liefde schaduwen
ook in je donkere kant

glinstert warm
in weerkaatsing
van het hemels licht

de jongste schepping
straalt op je al
paradijselijk gezicht

maar als je ogen
donkeren in het
aanschijn van de hel

rommelt donder
flits de bliksem snel
en schuilen wij in eigen vel

later kiert opklarend
je eerste blik weer licht
uit een van tranen nat gezicht


wil melker
17/02/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(18-02-2016 04:31) wil melker

door vingers aangewezen


nog voel ik
het machtige graniet
de basalten wering
straalt zijn kering
in geordende structuur

ook het beton
oogt lief in kleur
gerankt met stalen tuien
om water naar zee
te kunnen spuien

de grote werken
van weleer
grondvesten vertrouwen
wij tunnelen nu liever
dan dat we bouwen

de nieuwe maatschappij
flitst in blauw licht
langs talloze schermen
door vingers aangewezen
laten herders die kudde leven


wil melker
18/02/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(19-02-2016 04:44) wil melker

sterretjesik voelde
onrust en spanning
in het haastige gaan

jij keek me aan
bezorgde ogen
lieten me gaan

werd in stilte
ontvangen door
warme handen

een heldere maan
schitterde licht
dat vrede weerkaatste

sterretjes op de
vlijmscherpe mesjes
van het prikkeldraadwil melker
19/02/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(20-02-2016 03:41) wil melker

schikten godinnen


wij zijn in de
wolken geweest
hebben daar een
grandioos feest beleefd

in feeërieke
regenboogkleuren
schikten godinnen hun
verleidelijkste geuren

goden bedienden
in puur naturel
het wel en wee van
hun waardige gasten

het orkest deed
zijn hemelse best
iedereen te fêteren
met zijn geliefde muziek

als onverwachte apotheose
begon het plotseling te hozen
wij zijn in allerijl gevlucht
voor de zwarte bui aan de lucht


wil melker
20/02/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(21-02-2016 04:23) wil melker

het vleugje galaxy


jij bent niet
toevallig gekomen
ter voorbereiding
schiep ik jou in
zeven dagen dromen

boetseerde uit
de beste klei
jouw ranke vormen
pimpte je op
van teen tot top

jij droogde naturel
in aardse schoonheid
het vleugje galaxy
gaf jou al snel een
goddelijk perspectief

in het glazuur
smeulde al vuur
dat fel opvlamde in
de uitbundige kleuren
van lentes natuur

nog was jij
begeesterd door dromen
maar op de zevende dag
ontwaakte de ziel in
je eerste hemelse lach


wil melker
21/02/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(22-02-2016 04:40) wil melker

werd diepte gewaar


het stormde weer
maar ik voelde
geen tegenwind
dreef logeslagen rond
als een stuurloos kind

liet me gaan
zonder houvast
verbaasd door de
kracht die mijn geest
op het lichaam had

keek met ogen
die mij zittend zagen
verdwaasd op de bank
met een chaotisch
hart vol vragen

de verte lokte
door het vrije glas
ik voelde hoe tocht
mij steeds dichter
bij de ramen bracht

werd diepte gewaar
voelde hoe gevaar
mij lokkend wenkte
begon weer te denken
de bank en niet daar


wil melker
22/02/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(23-02-2016 04:34) wil melker

ook ik ben publiek


ik heb
de rode loper
al uitgelegd

waarop je
danst sjanst
en kleur bekent

lichtvoetig het
nieuwe patroon
van je leven verkent

met geheven hoofd
en stralende ogen
eindelijk jezelf bent

ik zie in gebaren
en lach de tekens die
wij elkaar hebben gegeven

ook ik ben publiek
maar ik heb je al
zo lang hartstochtelijk lief


wil melker
23/02/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(24-02-2016 04:25) wil melker

jouw podium


zonder mezelf
te kleineren is het
mijn rol om op jouw
podium te figureren

jij bent een
theaterbeest met
in lach en ogen het
grote wereldfeest

vaak sta ik stil
deel decors in het
halfduister als de spot
jouw act opluistert

veel tekst is mij
niet toebedeeld
ik reik aan waarmee
jij aan de slag kan gaan

toch komt ook
mijn moment als
de gordijnen vallen en
het applaus verflauwt

dan sta ik in het licht
roep jou terug en
geef de bloemen die ik
verborgen had achter mijn rug


wil melker
24/02/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(25-02-2016 04:22) wil melker

ondeugende schijn


je ogen smeulen
lijken te heulen met
de vlammen in het vuur

die dansen
wenden en keren in
elkaar eindeloos begeren

soms vonkt er een
ondeugende schijn van
wellustig zijn op je gezicht

in dat subtiele licht
krult onhoorbaar zacht
je diepe donkere lach

waar warme vingers
woordloos zinnen schikken
die beginnen met beminnen


wil melker
25/02/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(26-02-2016 10:03) wil melker

door de hel


jij hebt
de marges verlegd
grenzen geslecht

maar vond
in niemandsland
geen uitgestrekte hand

wel ogen vol
achterdochtige vragen
geen mens om mee te praten

jij moest zo nodig
de wereld verkennen
op eigen benen staan

die klap kwam
onverwacht hard aan
toch veroverde jij een plaats

in door de hel te gaan
bereikte jij de hemel van
thuis in een zelfstandig bestaan


wil melker
26/02/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(27-02-2016 04:00) wil melker

winterse gedachten


nog sneeuwt het
winterse gedachten
haalt felle hagel
venijnig zijn gram

maar verdrinkt
in de milde regen
wij schaatsen op
het ijs dat niet kwam

ik zie lente
in je ogen kleuren
als je zacht
ontluikend lacht

de zon klimt
iedere dag iets hoger
in het subtiel
verkorten van de nacht

toch zal ochtendvorst
de ruiten rijpen
gelukkig speelt het
voorjaar al dagen buiten


wil melker
27/02/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(28-02-2016 04:34) wil melker

in licht craquelé


ik zie
je portret
in licht craquelé

uit scheurtjes
in tijd lekt de kleur
van pigment

jouw vitaal moment
heeft een waas van
vergeten leven gekregen

zelfs het mystieke
van je lach is in
diepte wat uitgevlakt

ik probeer met
de fijnste penselen
iets van die magie te helen

in retoucheren laat ik
de jaren ontdooien zo dat
je ziel zich weer kan ontplooien


wil melker
28/02/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(29-02-2016 04:34) wil melker

als een radeloos kind


ik heb gelopen
door weer en wind
gebaande paden vermeden
met wolken gebeden
als een radeloos kind

met kruis en bijbel
ben ik uitgejouwd
ja ik was fout
heb met een bloedend
hart voor jou gekozen

geen horizon blijft rond
in het rechtlijnig oordelen
van velen naar de letter
van de wet waar onze
liefde buiten spel is gezet

ik heb hun warme
handen niet gezien wel
gladgestreken woorden
die bij de gezichten hoorden
van hoeders van de schrift

jij hebt me opgeraapt
weer mens van mij gemaakt
ons samen gaan is perspectief
wij hebben elkaar en
godzijdank ook eindeloos lief


wil melker
29/02/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(01-03-2016 03:54) wil melker

de subtielste nuances


onhoorbaar
lachen sporen
geluid die de
hartslagen van het
leven omgeven

nodigen uit
om te delen in de
rust en ontspanning
van alles dat geen
auditieve vibraties heeft

toch staat stilte
bol van overleg
alleen de golflengtes
zijn voor ons gesloten
wij schreeuwen ze weg

woorden overheersen
onze lichaamstaal
in de subtielste nuances
zeggen ogen en gebaar
waar het echt om gaat


wil melker
01/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(02-03-2016 04:22) wil melker

zonder te schikken


straal maar
laat het licht
glanzen

ook in
de schaduw
zie je mij dansen

op flarden
muziek uit het
diepst van je ogen

we spelen
liefde in blikken
zonder te schikken


wil melker
02/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(03-03-2016 04:34) wil melker

een vrije vogel


sereen waren
je eerste passen
op de levenslijn

zonder hooghartig
te zijn eigende
jij je de wereld

zon scheen
een gouden schijn
in de blauw heldere lucht

jij een vrije vogel
op een gracieuze
zonder grenzen vlucht

hebt altijd
alle winden meer
dan mee gehad

nooit opgehokt
gezeten of gekooid
met veel te weinig eten

armoede en zorgen
zijn je vreemd gebleven
pas nu zie jij het echte leven


wil melker
03/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(04-03-2016 04:00) wil melker

de steentjes


het was een
puzzel in de tijd
de steentjes van mijn leven

zij vingen
met hun licht
mijn steeds alerte blik

ik zocht niet echt
maar viel voor de
momenten van contact

ik heb ze opgegooid
uitgestrooid vormden zij
een kleurrijk mozaïek

in sprankeling
wervelde mijn jeugd
daarna wat donkere vormen

pas de laatsten tonen
het transparant weerkaatsen
om de rest hun kleur te laten

zon speelt met de jaren
van mijn leven dat in deze
mozaïek weer vorm heeft gekregen


wil melker
04/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(05-03-2016 04:22) wil melker

rijpt vorst kristallen


mist vreet stilte
onder huilende takken
waar druppels spatten
op het rottend blad

vocht schuurt langs
basten van bomen
spiraalt naar toppen
in watten gevat

onzichtbaar
sombert het bos
zijn witte vachten
in koud kille nachten

in het eerste licht
rijpt vorst kristallen
is stilte weer terug
zonder vallende drup


wil melker
05/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(06-03-2016 05:12) wil melker

onbekende eenzaamheid


over de
opgaande lijn
in het leven
hebben wij alles
al eens geschreven

de groei
studie en
maatschappelijke bloei
de baan voor een
gesetteld bestaan

tot wij elkaar
in de ogen kijken
en onzekerheid
onderdeel wordt in
bij elkaar kunnen blijven

jij bent afgeslagen
in onwetendheid
kan de verantwoording
zelf niet meer dragen
door een hoofd vol vragen

wij raken je kwijt
onbegeleid in ervaren
hoe kunnen we jou steunen
in de nog komende jaren
van onbekende eenzaamheid


wil melker
06/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(07-03-2016 04:09) wil melker

in vervreemding


als de schemer
zich verdiept
heeft dat altijd
iets mystieks

hoor ik stilte
voel hoe licht en
donker zich bewegen
in hun strijd om leven

proef droefheid
van melancholie
omdat ik weer
het spijtig einde zie

van wat een mooie
dag ons bracht
aan zonnepracht
in prille lentetooi

nu verduisterd door
het holle van de nacht
in vervreemding kijk ik op
weet dat de avond warm lacht


wil melker
07/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(08-03-2016 03:35) wil melker

toen ik dat vergat


hoor mezelf sloffen
maar weet niet meer
waarvan en wanneer
ik ben vertrokken

voel warm hout
mijn vingers kennen
nog de nerven in
jaarringen gebouwd

zij volgen hun lijnen
ooit heb ik geweten
hoe alle soorten
toen hebben geheten

ik lach stil
zonder herinnering
mijn handen weten
hoe vroeger alles ging

ik mag niet pluizen
zeggen de tehuizen
maar mijn vingers
doen hun eigen ding

lang was ik opstandig
over het vele niet meer weten
pas toen ik dat vergat
wist ik dat ik alzheimer had


wil melker
08/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(09-03-2016 04:31) wil melker

in gestrekte draf


natuurlijk
wil ik geen wereld
met kaboutergespuis

of de smidse
en kobolden achter
hun machinegeruis

wel een jonge
schone fee die eenzaam
in de hoge toren huist

moederziel alleen
haar nachten weent
gespeend van lief en thuis

dan gaat mijn witte
paard al in gestrekte draf
op het tere wezen af

ik glimlach superieur
zet mijn ladder bij de deur
en breng haar een aubade

wij zijn samen weggegaan
het open raam bewijst
dat dromen echt bestaan


wil melker
09/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(10-03-2016 04:11) wil melker

een vals perspectief


ik heb gestreden
voor perfectie
geleden onder
foute kleuren in
een vals perspectief

heb met mijn
penselen gebeden
ze het fijnste linnen
en de mooiste
pigmenten gegeven

maar het doek
oogt dood en heeft
de stilte van een graf
onder een vale zon
zonder vitale kracht

toch hoop ik
een dezer dagen
de streek te kunnen maken
die de ziel in dit schilderij
glorieus zal doen ontwaken


wil melker
10/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(11-03-2016 04:09) wil melker

ik lach in mijn droom


ik heb mijn handen
gewassen met licht
zon straalde overvloed

in winden waaiden
zachte energiestromen
hun vitaliserende gloed

het was geen schepping
maar eerder herschikking
van wat al eeuwigheid had

materie in deeltjes
gebonden door warmte
en creatief geestelijke kracht

ik lach in mijn droom
om de onschuld van bestaan
welke realiteit kan die weerstaan


wil melker
11/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(12-03-2016 04:38) wil melker

een schamele buit


altijd weer
gooi ik de netten uit
zoek naar antwoorden
op vele levensvragen

de zee lijkt
groot genoeg om
alle opstekers in hun
markante kleur te dragen

vaak rest een
schamele buit als ik
de vangsten binnen haal
hun filosofische waarde bepaal

spartelend aan het
oppervlak is alle diepgang
ze ontgaan in het speelse
van een gemakkelijk bestaan

toch is mijn zoektocht
niet tevergeefs het nirwana
herbergt alle dimensies
waar de mens ooit is geweest


wil melker
12/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(13-03-2016 04:31) wil melker

decorum van vlaggen


hoe speels
joviale bestuurders
ook lachen er is altijd een
netwerk van achterklappen

dus spreken eminenties
grijs en blasé hun
stortvloed vol gladde woorden
is alle transparantie passé

in een decorum van vlaggen
glimmen verstolen de laarzen
grommen onzichtbare
rupsen hun dreigend geluid

balt een woedende massa
eendrachtig de vuist
en schreeuwt weer
de leuzen van vroeger eruit

nog lopen duizenden voeten
radeloos zoekend hun weg
omdat oorlogsgeweld hen
huis en haard heeft ontzegd


wil melker
13/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(14-03-2016 04:05) wil melker

ondanks de rijp


jij bloeit
ondanks de rijp
op je bladeren

neigt langzaam
naar de zon met
zijn al warme stralen

wiegt op een
lome wind om je
eerste kleur te halen

preludeert met
lichte tonen op de
zomer die gaat komen

met een nieuw penseel
juicht jouw ziel bruisend
lente in dit fraai tafereel


wil melker
14/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(15-03-2016 03:50) wil melker

In haar warmte


hij ziet weer
zilveren vogels vliegen
zonder enig geluid

pas als de
bommen vallen
gaan zijn dromen uit

dan is er
chaos herrie stof
explosies klinken dof

in die paniek
vindt hij zijn weg zonder
een woord te hebben gezegd

de vertrouwde straat
was al kapot geschoten
hij zoekt zijn eigen plaats

kijkt verbijsterd op
bij een bekende roep
zijn moeder die hem groet

huilt in haar warmte
zijn angsten vrij maar voelt
de zilveren vogel te dichtbij


wil melker
15/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(16-03-2016 04:26) wil melker

de olijftak


ik ben alle
staties afgegaan
stil gestaan op
zijn lijdenspad
met in mijn hand
nog de olijftak
uit gethsemane

na de zegetocht
langs palmen en
juichende mensen
zitten zij nu aan het
laatste avondmaal
in saamhorigheid
naast angst en wensen

hij is veroordeeld
draagt zijn kruis
en doornenkroon
langs de hoon van
hen die hem verachten
om zijn liefde en geloof
zijn dood verwachten

in de stilte
van het graf hebben
vrouwen hem gewassen
op witte kleden gelegd
onzekerheid rolt stenen
die zijn rustplaats sluiten
zoals ooit is voorzegd

hij is opgestaan
op de zondagmorgen
met liefde en hoop naar
de volgelingen gegaan
door zijn verschijnen
zullen zij het woord
wereldwijd verspreiden


wil melker
16/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(17-03-2016 04:16) wil melker

breekbare momenten


ik ken het perspectief
van oneindigheid
voel eeuwig zijn
in breekbare momenten

aanwezigheid
is een gegeven dat
in geloof een spirituele
basis heeft gekregen

natuurlijk is er
nog niets bewezen
maar in de cirkel van
leven zijn wij elementen

uniek en vrij in
de openbaring ooit
van onze nog niet
manifeste talenten


wil melker
17/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(18-03-2016 04:44) wil melker

in hetzelfde ziektebeeld


ik las
de schaduwletters
van deze dag

waar toeval
in het eigen schrift
noodlot zinnen gaf

tijd werd achteloos
opzij geschoven
in pure dwingelandij

chaos kreeg
alle prioriteiten ging
schaamteloos de rij voorbij

zo kon ik
jou ontmoeten
in hetzelfde ziektebeeld

jij wanhopig
naar de eerste intake
ik bijna geheeld

iedereen ging verder
met zijn eigen leven terwijl wij
elkaar troost hebben gegeven


wil melker
18/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(19-03-2016 03:55) wil melker

mijn deel van leven


schaduw was
bekleed met
kleine reepjes zon

die dansten op de
warme wind in een
oase met licht als bron

een stukje paradijs
waarin alles vergeten
eerder smolt dan stukjes ijs

ik kuste jou
de nieuwe wereld in met
een schitterend perspectief

ik heb je al
mijn deel van leven
zo godvergeten lief


wil melker
19/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(20-03-2016 05:12) wil melker

voor nu in het zijn


ik heb hen bekeken
hun blikken met
elkaar vergeleken in
kwalificeren en oordeel

in dit marionetten decor
scoren zij mooi
maar het echte leven
hebben zij totaal vergeten

wij kijken en
vergelijken met
standaard en vroeger
nergens een open blik

geen stralende glans
die zegt dit ben ik
van ogen die blij zijn in
zien zonder verwachten

die niet de weg kiezen
naar nieuwe paden om
daar leven te willen ervaren
maar gaan voor nu in het zijn


wil melker
20/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(21-03-2016 04:48) wil melker

passionele vervoering


als ik je ogen
zie glanzen voelt dat
als samen dansen op
het licht van de maan

waarbij handen
de passen leiden
en vingers in raken
de stijl duidelijk maken

in beroering streelt
wind het sierlijk bewegen
hoofden trots geheven
ontvlambaar in kracht

bij het naderen
van de finale spannen
spieren en aderen tot
een emotioneel offensief

ja ik heb je lief gehad
in deze nacht die
met passionele vervoering
ook tedere liefde bracht


wil melker
21/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(22-03-2016 04:14) wil melker

de zonnewind


ik heb het spel van
sterren en planeten gezien
in de zwart galactische ruimte

gedragen op vleugels
van de zonnewind heb ik
geboorte en groei gadegeslagen

massa en aantrekkingskracht
in een spectaculaire balans
geregisseerd door hogere macht

in een kleine oneindigheid
zag ik het bekende blauw groen
als een schitterende parel van toen

wist dat ik terug was
en zag in passerende tijd
het pulserend verval van ons paradijs


wil melker
22/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(23-03-2016 04:11) wil melker

angst in de schepping


ik heb angst
in de schepping gezien
waar nog zon scheen
waaide een donkere wind

mat ruizelt blad
aan takken die hangen
in het kindergeluid
zijn de blijde tonen er uit

de omslag kwam
als een dief in de nacht
nog onvoorbereid bij
het eerste begin van de dag

het rampenbericht
was snel verspreid
in hoog opgelopen emoties
golfde chaos in mediahype

het is niet te bevatten
waarom mensen het leven
van anderen zo kunnen verachten
door hen de dood in te jagen

ook uit allah’s naam
zal de schepping niet wijken
voor angst en dodelijke terreur
naastenliefde opent iedere deur


wil melker
23/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(24-03-2016 04:33) wil melker

de hoge tonen


ik ging mee met
de galmen van kerkklokken
zag hoe vogels op het land
van de hoge tonen schrokken

zij kenden het onderscheid
wisten de tijd van de
vrolijke stoet die met aanhang
vertrok voor de huwelijksreis

kozen hun plaatsen in
het lommerrijke groen van
statige bomen om maar niets
te missen van wat er zou komen

bij het donkere luiden
rolden zware golven
hun boodschap van afscheid
naar de afgelegen boerderijen

ieder stond even stil
in gebed en herinnering
de hele gemeenschap wist
van het leven en wie er nu ging

het galmen sprak aan
regelde tijd en verspreidde
het benodigde weten in
een nog rustig landelijk bestaan


wil melker
24/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(25-03-2016 04:02) wil melker

de achterkamertijd


ik heb de lucht
met koude wind
omlaag gehaald

donkere wolken
regen gegeven
om zich uit te leven

waar transparant
ooit uitzicht bood
is alles dik beslagen

zweet eigendunk
in ongewenste smaken
door vele lagen eelt

uit de achterkamertijd
waar haat en nijd
elkaar constant fileren

passie en tranen
in onderbuiks chanteren
gerechtigheid verleren

ze worden nu met koude regens
opgeschoond nadat zij door
eigen leugens zijn weggehoond


wil melker
25/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(26-03-2016 04:44) wil melker

vluchteling zonder gezicht


ik wist de weg
naar het land maar een
vale zon scheen pal tegen

wind waaide
vol in ons gezicht
de verte bracht regen

met jou aan de hand
als gidste je mij
stapten we urenlang door

over een pad dat zich na
iedere bocht rechtte
en geen eind leek te krijgen

we rustten in het
avondlijke zuchten van wind
onder koud sterrenlicht

warmden elkaar
en wisten ons wanhopig
vluchteling zonder gezicht


wil melker
26/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(27-03-2016 05:32) wil melker

droomt hij zijn lach


eindelijk heb jij
in alle rust de
lentebloemen geplukt
van jouw kleinste puk

armen vol lachjes
twinkelende ogen in
stralende kleur als een
wolkje goed humeur

kleine handjes
vragen om meer
naar tedere knuffels
en later zijn beer

als hij verzadigd
langzaam de oogjes sluit
droomt hij zijn lach met
een nog smakkend geluid


wil melker
27/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(28-03-2016 05:28) wil melker

je zorgeloze tred


waar je loopt
dwarrelen lentebloemen
keert wind heel zacht
de kleuren om
zo dat jij lacht

willen ogen
je blikken zoenen
in een speels contact
maar jij ondeugend
deed of je niets zag

ik ken de lichtheid
van je zorgeloze tred
bewonder het vertrouwen
dat jij in anderen hebt
maar zie handen in gebed

te vaak ben jij afwezig
in vergetelheid
dan drukken zorgen
een te grote stempel
op de dagelijkse realiteit

niemand kent
het labyrint waarin
jij loopt te dwalen
alleen de nachtelijke stilte
hoort jouw gedachten malen


wil melker
28/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(29-03-2016 04:23) wil melker

de verte


zo af en toe
kijk ik de hemel af
weet niet waarom
wat ik daar zoek

inspanning brengt
alles dichterbij
duidelijk en klaar maar
met ontspanning kom ik daar

het geeft ruimte
in mijn overvolle geest
niets benoemen en gaan
waar ik nooit ben geweest

ontdekken wat
niet eerder is gezien
misschien een weten dat
wij al eeuwen zijn vergeten

of is het toch ontsnappen
uit de hectische gedachten
die het leven genereert
de verte is ons nooit geleerd


wil melker
29/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(30-03-2016 03:59) wil melker

ogen lachen dromen


als korte rokjes
shorts en topjes in
het straatbeeld verschijnen
flitst spanning door de lucht

hoofden zijn niet meer
voorover gebogen met
ogen op schermpjes maar
kijken verrast in het rond

om vooral live
het leven te ervaren
dat zich plots in alle
kleuren lijkt te openbaren

er wordt weer
samen gelachen
handen pakken elkaar
in een liefkozend gebaar

zal het ervan komen
appte ik nog net
haar ogen lachen dromen
het mobiel had zij al uitgezet


wil melker
30/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(31-03-2016 04:43) wil melker

daders zonder leven


steeds dwarrelt nieuws
als blaadjes naar de grond
gekleurd en half beschreven
triggeren zij ons geweten

vaak niet te lezen
door geweld uiteengereten
plak het bloed van mensen
aan daders zonder leven

zelden zijn de kanten
zonnig in de dag van
het seizoen want het echte
nieuws kan daar niets mee doen

pas als het kind is uitgespeeld
wind de laatste blaadjes
in de luwte heeft geveegd
vertellen wij hoe onze dag is geweest


wil melker
31/03/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(01-04-2016 04:40) wil melker

kleuren die ik hoorde


ik wilde kleur brengen
in mijn pianospel maar de
zwarte toetsen deprimeerden
met de witte ging het wel

schilderde eenvoudige
melodieën uit de losse pols
met hier en daar wat
buitenissige akkoorden

er waren mensen die
daarvan de schaduw hoorden
in de vol tonige muziek
van mijn primaire kleurenlied

zij mengden niet in
een natuurlijk vervloeien
zoals halve noten mensen
mateloos kunnen boeien

ik sloot tevreden de klep
bracht mijn kwast en palet
weer op orde en bekeek de
uitgelaten kleuren die ik hoorde


wil melker
01/04/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(02-04-2016 04:55) wil melker

bijna sacraal


ik voel de zon
bijna sacraal
ontvang ik zijn warmte

ervaar hoe hij
spirit geeft aan mijn
al zo lang wachtend lijf

met gesloten ogen
zie ik sterren dansen in
zijn helder stralende aura

er is geen
onderscheid meer
tussen binnen en buiten

geven en nemen
zijn een geworden in
het delen van eeuwig leven


wil melker
02/04/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(03-04-2016 05:00) wil melker

nog kleurt de woestijn


ooit zullen
de geesten zich wreken
op hen die hun laatste
rustplaats hebben verstoord

vermoord is de
eonenlange stilte
vernield zijn de zuilen
en poorten van de stad

die eens het centrum van
cultuur en beschaving was
nog kleurt de woestijn
maar de winden huilen pijn

om wat verloren is gegaan
aan schoonheid en kracht
zij strelen het beschadigde gezicht
dat duizenden jaren de wereld bezag


wil melker
03/04/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(04-04-2016 03:58) wil melker

een hallo in tegenlicht


de puzzel bewolkt
die wind en wolken
hadden verzonnen
is niet gelegd vandaag

compact scheren
de stukjes langs blauw
maar zon brandt al gauw
zijn opklarende gaten

lost de volumen op
het enige dat blijft
is het warme vocht als
een hallo in tegenlicht

die langzaam verdwijnt
in een rode zonsondergang
als de wassende maan in een
kraakheldere hemel verschijnt


wil melker
04/04/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(05-04-2016 05:18) wil melker

de spuit


weer dansen spoken
door mijn gespannen geest
op plaatsen waar ik in
mijn jeugd ooit ben geweest

ik heb hun angsten
en waanzin gekleineerd
tot een niet meer weten
in verschrompelend vergeten

ze zijn weer opgedoken
in mijn nieuwe vriendenkring
heel gedienstig en voorkomend
als in een nieuw begin

ik voel de sfeer veranderen
in het verharden van trekken
ogen kil en gewetenloos in
de psychose van jij kunt verrekken

heb rust en stilte gezocht
maar het intense kabaal in mijn kop
maakt steeds meer kapot
alleen de spuit helpt me er uit


wil melker
05/04/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(06-04-2016 04:34) wil melker

in perspectiefloze kou


jij had de zon
al lang niet meer
vol zien schijnen

ik zag de kleuren
uit je gezicht en
ogen verdwijnen

je leefde al sober
op wikken en wegen
wist niets meer te geven

ooit had je bollen geplant
in zwart vruchtbare aarde
met warm groene hand

maar het winterde lang
in perspectiefloze kou
toch openen zij nu voor jou

met stralende kleuren en
in hun nieuwe licht zie ik
de lentelach weer op je gezicht


wil melker
06/04/2016
www.wilmelkerrafel.deds.nl
(07-04-2016 04:51) wil melker

een schonend berouw


het was feest
maar in de geest
van woorden huilde
een onpeilbaar verdriet

bekende teksten
uit zijn leven
waarin zinnen niet
alles prijs wilden geven

vaak losse fragmenten
zonder empathisch cement
zijn leven nog bouwend
naar een onverwacht end

pas nu genereert
stilte uiteindelijk begrip
passen de puzzels
waarin hij is gestikt

vloeien tranen in
een schonend berouw
want wij waren begaan
maar begrepen niets van jou


wil melker
07/04/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(08-04-2016 06:50) wil melker

Jij recht nog ongebroken


ik zie je profiel
waarin de lijnen
zacht tekenen

een stralende lach
nog volop warmte
en ruimte geven

jij recht nog
ongebroken ondanks
alle spoken in je geest

de slanke leest
geeft jou een zweem
van jeugdige vitaliteit

die niet altijd
correspondeert met
jouw persoonlijke realiteit

tegenslagen in bestaan
hebben jou nooit geknakt
fier ben jij verder gegaan

jij bent mijn rots
alleen zee weet de tranen
die zo leven heeft gekost


wil melker
08/04/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(09-04-2016 04:18) wil melker

oudjes aan de touwtjes


ik heb de paden
met rode bordjes
verboden te betreden
meegekregen in het
landschap van mijn jeugd

het was de deugd van
opvoeding en maatschappij
om in het gareel te blijven
de dwang van rooms en rood
in opbouw voor gelijken

die sleur was doorbroken
wij gingen onze eigen gang
kozen voor alternatief
met kleding en muziek in
een tegendraadse samenhang

we wilden geen
marionetten zijn met
oudjes aan de touwtjes
verwierpen hun tradities
met love peace en gein

het is weer goed gekomen
met huisje beestje en
natuurlijk heel veel bomen
alleen staan nu in het landschap
heel andere bordjes te dromen


wil melker
09/04/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(10-04-2016 04:34) wil melker

wiegt kristalzij bloeit glas
wiegt kristal
op zonnewind

kaatst stil
het prille
in ontluiken

breekbaar
opent zij fragiel
naar buiten

de eersteling
doorzichtig
in bestaan

kondigt
heel voorzichtig
lente aanwil melker
10/04/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
Website by Intertron