Zingen voor God de Heer
Fedde Nicolai
07-04-2016 17:19
Kritiek gewenst

© Fedde Nicolai


Reacties
(07-04-2016 16:19) Fedde Nicolai
Zing een nieuw lied voor God de Heer
Hij, die zoveel wonderen heeft verricht
Die heel de aarde en hemel heeft gesticht
Hij zij alom geprezen met alle lof en eer.

Laat heel de wereld voor de Here juichen
Met de citer, trompetten en bazuin geschal
Jubel , zing psalmen en lofliederen overal
Dat alle volkeren voor Hem zich buigen.

Zing voor de Heer om Zijn sterkte en macht
Heel het aardrijk moet weten wie Hij is
Zijn goedheid, liefde en trouw zijn gewis
Hij heeft aan al Zijn schepselen gedacht.

Eens komt God de Heer de aarde richten
En een rechtvaardig oordeel uitspreken
Waarbij niemand zal kunnen ontbreken
Hij zal hier Zijn koninkrijk doen stichten.
( Uit psalsm 98)

Fedde Nicolai
Website by Intertron