wil melker
10-04-2016 05:33
Kritiek gewenst

© wil melker


Reacties
(10-04-2016 04:38) wil melker

wiegt kristalzij bloeit glas
wiegt kristal
op zonnewind

kaatst stil
het prille
in ontluiken

breekbaar
opent zij fragiel
naar buiten

de eersteling
doorzichtig
in bestaan

kondigt
heel voorzichtig
lente aanwil melker
10/04/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(11-04-2016 04:40) wil melker

literaire hoogstandjes


ik raap de
prullen bij elkaar
die ik ooit heb uitgegeven

de poeha waarmee
alles is geschreven
krijgt geen tweede leven

het aureool waar ik
steeds om vroeg droegen
zij alleen in hun selecte groep

nooit kwam ik in de kroeg
mijn literaire hoogstandjes waren
volgens kenners slecht gevoegd

had geen ellebogenvlees
slijmen en meepraten over
niks was voor mij geen feest

ben door de elite uitgespuugd
hun clubje blijft zo klein
door jaloezie als dodelijk venijn

toch kennen velen mijn naam
mijn gedichten zijn vereeuwigd
in de cloud dus zet uw pc maar aan


wil melker
11/04/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(12-04-2016 04:22) wil melker

eeuwige schoonheid


ik wil de lente vangen
maar de bloesem
blijft vooralsnog
aan de takken hangen

heb mijn baret opgezet
voorzien van ezel
kwast en palet ben ik
de natuur ingegaan

een oase van kleur
waar penselen vele hemels
kunnen doeken zonder
aan kwaliteit in te boeten

overweldigd door
zo veel goddelijk moois
konden mijn handen
geen wonderen maken

wel heb ik alles
opgeslagen in mijn geest
eeuwige schoonheid die ooit
ons aards paradijs is geweest


wil melker
12/04/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(13-04-2016 04:40) wil melker

iets hemels


jij droomde
mijn gedachten in
verwachten met een lach

ik zag dat
toen je naast me sliep
en zacht mijn koosnaam riep

samen zijn we
op de vlucht gegaan
de lentebloesem achterna

de stilte van de lucht
vlak voor het ontwaken
gaf een intens geluk ervaren

toen de zon
je wakker maakte
voelde ik jouw warme hand

wist in samen raken
dan wij van deze dag
iets hemels zouden maken


wil melker
13/04/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(14-04-2016 03:47) wil melker

een mythische hand


ik heb het strand
zien veranderen als
door een mythische hand

waar ooit de duinen
verwaaiden staan
nu huizen op stand

geen drietand
of neptunus maar
een hand van de mammon

regeert hier met macht
graaiers en geld
ondermijnen natuurlijk gezag

de zee heeft gesproken
met steeds hogere golven
haar stijging krijgt grote gevolgen

als zand het land niet meer
kan beschermen zal de natuur
met liefde onze arrogantie beërven


wil melker
14/04/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(15-04-2016 04:25) wil melker
het paard van troje


ik zag het
aan de blaadjes
van de heg zij bogen
waar zij anders openden
toen donker passeerde

pas later toen
het vaker gebeurde
begonnen blad en tak
een subtropische vorm
te krijgen in vergelijken

in de kledinglijn ging
lang en donker overheersen
het vrolijke verloor
zijn lente in eenvormigheid
vrouwen sjokten hun gelijk

multiculturelen waren in
alleen het nederlands
werd nauwelijks gesproken zat
weggedoken in een minderheid
door eigen tolerantie opgesloten

er is wantrouwen in angst
met terreur als dodelijk wapen
ooit zal het paard van troje
ons onverwacht de ogen openen
helaas onthoofd zien wij dat later


wil melker
15/04/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(16-04-2016 04:34) wil melker

kleur bekennen


jij bent gaan vliegen
weg van kou en regen
wilt kleur bekennen ook al
heb je dan wind tegen

gedachteloos zweven
op de losgeslagen
energieën van het
stressvol aardse leven

dat kolkt en wolkt
in een verpeste atmosfeer
maar jou niet deert omdat
je alles losgelaten hebt

zonder geknakt of
een zielig wrak te zijn
ben jij de lente gaan
genieten op eigen wieken

je bent het bloemblad
door thermiek verheven
dat dwarrelt op zonnewind
tot jij de schepper vindt


wil melker
16/04/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(17-04-2016 05:26) wil melker

het eonenlange wachten


ik liep het pad
maar miste het
knerpende grint

de kiezels die
mijn voetstap altijd
ving in bekend geluid

nog voelde alles
vertrouwd ondanks
donkergrijs in het vooruit

het goot stil makend
de sfeer veranderde snel
naar kil en fel

tijd had opgehouden
te bestaan toen het
hemelwater zich liet gaan

zag de zondvloed
komen als een zee
die het land overstroomde

wist de apocalyps nabij
maar lachte blij
na het eonenlange wachten


wil melker
17/04/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(19-04-2016 04:22) wil melker

vergeten beelden


ik heb hem
mijn hand gegeven
als antwoord
op zijn blik
waarmee hij vroeg
om nog een beetje
warmte in het leven

verward probeert hij
alle dingen nog te
linken aan herinnering
een gedachte of
een naam die hem
te binnen schiet
vaak lukt het niet

dan gaat hij
weer op zoek naar
de vergeten beelden
en lacht naar het
passeren van wat
hij nog herkent
zichzelf als jonge vent

toch zijn er ook
geluksmomenten
in een gevoel
van samenzijn
waarin niets meer
hoeft alleen genieten
zonder existentiële pijn


wil melker
19/04/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(20-04-2016 03:54) wil melker

nog even dwalen


ik heb je onverwacht
weer teruggebracht
uit de chaos van de tijd

je opende verschrikt
je ogen in een eerst paniek
herkende de omgeving niet

pas later vloeiden
beelden uit je droom
ineen tot werkelijkheid

je zag mijn lach
wilde nog even dwalen
maar ik wist je terug te halen

samen op de bank
hebben wij de tijd weer
helemaal in eigen hand


wil melker
20/04/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(21-04-2016 04:14) wil melker

toch speelden wij zon


ik heb de schaduwkanten
lang gezien dacht dat
zij het echte leven waren

de jeugd werd er al
heel vroeg mee omgeven
toch speelden wij zon

klein geboren mochten wij
pas laat de stem verheffen
op hun manier gaan overleggen

weerstand was hun zekerheid
in generaties opgebouwd maar
wel in een vooroorlogse tijd

wij zochten openheid en
vrijheid in het discussiëren
hun tolerantie moesten wij ontberen

gelouterd door de strijd
mochten wij de bloemen dragen
om samen een nieuwe orde te maken


wil melker
21/04/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(22-04-2016 04:04) wil melker

de gekroonde hoofden


ik heb de pracht
en praal gezien van
de gekroonde hoofden

de luister en élégance
waarmee zij zich
in het openbaar bewogen

levend in een protocol
dat met geld en macht
in stand wordt gehouden

hofdames en lakeien
als persoonlijke getrouwen
gebonden aan blauw bloed

maar heb ook de stamboeken
gelezen waarmee het adellijk vee
tot grotere rijkdom werd gedreven

vechten zuipen en hoereren
hebben zij nooit kunnen verleren
terwijl het volk alles moest ontberen

ons geweten is al lang gesust
wij betalen voor hun marionettenspel
aan de echte touwtjes trekken zij zelf wel


wil melker
22/04/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(23-04-2016 03:51) wil melker

zonder bezit


op de rand
van schaduw
wuif ik licht een
warm welkom toe

zonder bezit
stap ik over
voel me vrijer
dan met gewicht

ik ga doe
en ontmoet
niet gehinderd door
hebben en houden

winst en verlies
kennen zij niet
in de groep die
er is zoals ik ben

jezelf zijn blijkt
genoeg om te leven
geven en delen lijkt
het volmaakte geluk


wil melker
23/04/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(24-04-2016 05:01) wil melker

het geluk van zijn


de wereld
was volmaakt
toen wij kwamen

het kraambed in
uitstekende staat dat wij
meteen eigenden met namen

trokken ons plan
zetten alle stempels in
een persoonlijk perspectief

maar met warmte
en liefde de omgeving
delen deden we niet

het was ons gebied
met alles hebben en houden
gingen wij een leven opbouwen

niemand leerde ons
het geluk van zijn in dat
geschapen paradijselijk domein


wil melker
24/04/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(25-04-2016 03:53) wil melker

een ijdele hoop


ik heb altijd
wrakhout gezocht
op mijn tocht langs
exotische stranden

verdwaald en
aangespoeld
gebroken uit
sociale verbanden

samen stoken we
vuur dat rookt
en brandt als de hel
vonken knetteren fel

vlammen dansen
verhalen in alle talen
het bizar en grotesk
streven naar overleven

later smeult pijn
als venijn gloeit
en haat weer groeit
tegen alles en iedereen

verhitte gezichten
donkeren weg als
het vuur langzaam dooft
leven blijft een ijdele hoop


wil melker
25/04/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(26-04-2016 03:44) wil melker

in witregels


ik heb altijd
een open boek
willen zijn

met dansende letters
op vrolijke muziek
een kaft waarvan je geniet

vaak ben ik begonnen
een eenvoudig lied maar
de woorden klonken niet

de lach heb ik
uitvoerig beschreven zonder
echte warmte in het leven

papier en pen gaven
wel contouren aan helaas
zonder de pijn in mijn bestaan

ze zijn ontbloot van
de belangrijkste emoties
die ik in witregels goot

de bladzijden zijn leeg
het boek mocht er niet komen
ik lijd alleen in mijn dromen


wil melker
26/04/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(27-04-2016 04:10) wil melker

in krullend water


ik wist de zee
in krullend water
zag de kleuren later

het witte schuim
schreef keurig schuin
zijn regels op het zand

in grijsblauwe tinten
lijkt de hemel te blinken
aan een verre horizon

waar lucht en aarde
elkaar nevelig raken
licht regen helder op

donkert een zware bui
zijn schaduwstrepen in
het eindeloos ruime sop


wil melker
27/04/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(28-04-2016 03:53) wil melker

in volle overgave


zij draaide klei
maar wond de vormen
niet om haar vingers

had een zwak
voor rondingen
in warm manipuleren

was blij als het
toch stugge materiaal
zich liefdevol schikte

in volle overgave
profileerde zij
lengte en diepte

werkte af met
fingerspitzengefühl
tot in het kleinste detail

ook deze schoonheid werd
geboren zonder barenswee
door een ferme keizersnee


wil melker
28/04/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
(30-04-2016 04:27) wil melker

adem warmte in woorden


ik heb gewikt
en gewogen
kijkend van
beneden naar boven

nog maskeer ik
mijn onzekerheid
adem warmte in woorden
die niemand wil horen

kleur zinnen
die ego’s nooit
zullen beminnen ondanks
hun bekende edelmoedigheid

heb vaak op
op lange tenen getrapt
in het spoor bijster zijn
maar zonder opzettelijk venijn

open treed ik naar buiten
misschien beslagen ruiten
hoop op lieve ontvankelijkheid
zelfs met mijn tikkeltje eigengereid


wil melker
30/04/2016
www.wilmelkerrafels.deds.nl
Website by Intertron